2015 blev det billigste år for danske boligejere

Både udlånsrenter og bankernes bidragssatser var på det laveste niveau nogensinde i 2015, hvilket betød, at det aldrig har været  billigere for boligejerne at låne penge til bolig, som det var i 2015.

Tjek dine vilkår og lån penge her.

Ifølge beregninger fra Nordea så havde en boligejer i gennemsnit lidt over 30.000 kr. i renteudgifter, hvilket er inkl. bankernes bidragssatser. Dette er en besparelse på op imod 2.400 kr. ift. 2009, hvor renten sidst oplevede et lignende niveau.

En af årsagerne til faldet er, at en stor del af de danske boligejere omlagde deres lån i det første halvår af 2015, ifm. at realkreditinstitutterne introducerede de 30-årige fastforrentede obligationslån med en rente på 2%.

Nationalbanken fører løbende statistik over danskernes låneforbrug, og i 2015 brugte de danske boligejere samlet set 46 milliarder kroner på bidragssatser og renteudgifter.

De seneste par år er renteudgiften løbende faldet for de danske boligejere, hvilket giver flere penge til forbrug samt mulighed for at afdrage på gælden. Dette styrker dermed boligejernes økonomi, og gør dem bedre rustet mod uventede begivenheder.