En Pengeinfo-undersøgelse: Derfor havner huse på tvangsauktion

Tvangsauktioner forekommer blandt andet, når en husejer ikke længere formår at leve op til de forpligtelser, han eller hun har over for en række kreditorer. Mens antallet af tvangsauktioner hænger sammen med de økonomiske konjunkturer, hænger den geografiske fordeling af huse på tvangsauktion sammen med sociale faktorer som indkomst og arbejdsløshed.

Når du skal ud og købe et nyt hus, er det for langt de fleste nødvendigt at optage ikke bare et realkreditlån, men også et boliglån, eftersom det kun er muligt at låne 80 % i realkreditinstitut, hvormed dit sidste 20 % af boligens værdi skal finansieres andetsteds – enten helt eller delvist via egen lomme eller via et lån i eller uden om banken.

Ofte forholder det sig sådan, at jo mere gæld der er i et hus, desto større risiko er der for, at huset havner på tvangsauktion. Årsagen til, at de fleste huse havner på tvangsauktion er nemlig, at ejeren af huset ikke har kunnet betale sine kreditorer eller af andre grunde er blevet begæret konkurs.

Sammenhængen mellem økonomiske konjunkturer og tvangsauktioner

Svingninger i de økonomiske konjunkturer har vist sig i høj grad sammen med udviklingen af antallet af tvangsauktioner, eftersom faldende ledighed i forbindelse med blandt andet finanskriser spiller en væsentligt, men kedelig rolle, hvad angår husejeres evner til at overholde deres låneaftaler. Antallet af tvangsauktioner steg eksempelvis betydeligt fra 2008 og frem til 2012, hvor det ifølge en analyse udarbejdet af Danmarks Statistik toppede.

Det er klart, at der er en sammenhæng mellem Danmarks økonomiske situation og antallet af tvangsauktioner, eftersom der generelt opleves større arbejdsløshed under en økonomisk krise sammenlignet med, når det går godt i samfundet, og hvis man som gældsat husejer mister sit arbejde, kan det være utroligt svært hvis ikke umuligt at betale af på sin gæld i forbindelse med huskøbet, hvormed det i værste tilfælde kan ende med, at ens hus ender på tvangsauktion, hvormed de involverede kreditorer kan inddrive gælden. 

Set i lyset af ovenstående er sammenhængen mellem de økonomiske konjunkturer og antallet af tvangsauktioner klare: Jo bedre det går økonomisk set i samfundet, desto færre tvangsauktioner vil der være –  og omvendt. 

Geografisk ulig fordeling af tvangsauktioner

Udover at der er en direkte sammenhæng mellem stigningen i antallet af tvangsauktioner og perioder med lavkonjunktur, er der ligeledes en sammenhæng mellem fordelingen af tvangsauktioner på landsplan og disse områders sociale forhold. Det forholder sig nemlig sådan, at andelen af tvangsauktioner er højere på landet og i mindre byer end i større byer og hovedstadskommuner.

En af grundene til, at man ser et højere antal tvangsauktioner i oplandet sammenlignet med i de større byer, er den stigende urbanisering, hvor flere og flere flytter ind til storbyerne, fordi jobbene i stadigt højere grad samles i byerne. Konsekvensen heraf bliver, at nogle af Danmarks yderområder oplever tilbagegang i befolkningstallet, hvilket medfører færre jobmuligheder og i sidste ende større arbejdsløshed, hvilket i værste tilfælde kan betyder, at man bliver tvunget fra hus og hjem, fordi man ikke kan betale sine regninger.

En anden faktor, der spiller en afgørende rolle i fordelingen af tvangsauktioner på landsplan, er de enkelte kommuners indkomstniveau. Som det ser ud i Danmark, har befolkningen i kommuner med større byer et højere indkomstniveau end befolkningen i kommuner uden nogen væsentligt store byer. I den forbindelse er der ligeledes en højere forekomst af tvangsauktioner i kommuner, hvor den generelle befolkning har en lavere indkomst, eftersom et lavt indkomstniveau ofte betyder, at man er dårligere stillet overfor økonomiske udfordringer, hvormed der er større risiko for, at ens hus havner på tvangsauktion.

Tvangsauktion forklaret

Som tidligere nævnt, er det nødvendigt for langt de fleste at optage et lån for at kunne købe bolig. Et sådanne boliglån optages som oftest med sikkerhed i fast ejendom. Det vil med andre ord sige, at man låner penge med pant i den bolig, der købes. I tilfælde af at låntageren ikke formår at overholde låneaftalen og i den forbindelse ikke betaler sine renter og afdrag til tiden, kan den bank (kreditor), hvor pengene er blevet lånt med pant i boligen, kræve, at boligen bliver solgt på tvangsauktion, så banken kan få sine penge igen.

Det er dog ikke kun kreditinstitutter, som kan begære boliger solgt på tvangsauktion i fogedretten – det kan SKAT også, hvis du undlader at betale dine ejendomsskatter.