Hvad skal du betale i skat, når du investerer penge?

Aktiemarkedet tog et voldsomt dyk i begyndelsen af året grundet pandemien, der fik store dele af finanssektoren til at gå i stå. Svingningerne og usikkerhederne har lagt grund for, at nogle investorer ramte bunden, mens andre har fået smag for investering. I begge tilfælde er det vigtigt, at du har styr på skattereglerne vedrørende investering.

Skattereglerne varierer ud fra dine investeringsmidler og -måder

Du kommer ikke uden om beskatning, når du investerer. Når det er sagt, så afhænger mængden og typen af beskatningen af, hvilke typer midler du bruger til at investere.

Først og fremmest er der især to populære former for investering. På den ene side har du direkte investering i aktier eller obligationer. Her køber du enten en aktie eller obligation på markedet, hvilket du egenrådigt er herre over. Derudover er det også op til dig, hvornår du vil sælge.

På den anden side kan du investere i investeringsfonde for enten din almindelige opsparing eller dine pensionsmidler. I denne form for investering kommer du til at investere i investeringsbeviser. Det vil sige, at du bliver medejer af mange forskellige aktier, som investeringsfonden handler med.

De 3 vigtigste skatteregler ved investeringer

Der er en årsag til, at der sidder højtuddannede mennesker til rådighed for at vejlede og rådgive befolkningen i forhold til skatteregler. Disse regler har ofte en hel del undtagelser, og derfor kan de være svære at gennemskue.

Når du investerer, er der trods alt tre skatteregler, som du bør være opmærksom på:

  • Almindelig opsparing

Investering i aktier: Ved et aktieafkast under 55.300 kr. årligt vil aktieindkomstskatten være på 27 procent. Ved et større aktieafkast bliver aktieindkomstskatten 42 procent. Denne grænse bliver fordoblet for ægtefæller.
Investering i obligationer: Ved et overskud skal du betale mellem 33-42 procent i kapitalindkomstskat.

  • Pensionsopsparing
    Hvis du bruger din pensionsopsparing som investeringsmiddel, skal du betale 15,3 procent årligt i pensionsafkastskat. Dette gælder, hvad enten du har solgt eller beholdt dine værdipapirer i løbet af året.
  • Aktiesparekonto
    Siden den 1. juli 2020 er det muligt at indbetale et beløb op til 100.000 kr. på en aktiesparekonto. Årligt skal du betale 17 procent i skat af årets afkast. Dette gælder også, hvad enten du har solgt eller beholdt dine værdipapirer i løbet af året.

De to forskellige afdelingstyper og deres beskatning

Når du investerer med investeringsbeviser, er der nogle generelle regler for beskatning af investeringsbeviser, hvilket også er gældende ved investering for frie midler. Det vil sige din egen opsparing eller eventuelt et forbrugslån.  

I denne sammenhæng er det vigtigt at skelne mellem de to afdelingstyper: obligationsbaseret og aktiebaseret.

Obligationsbaseret afdelingstype

Hvis en afdelingstype er obligationsbaseret, placerer den mindre end halvdelen af formuen i aktier. Denne afdelingstype bruger en kapitalindkomst, da der er tale om et afkast, og en kapitalindkomst bliver oftest beskattet med en sats på omtrent 33-42 procent. Tab fra investeringerne kan du fratrække kapitalindkomsten.

Aktiebaseret afdelingstype

Hvis en afdelingstype omvendt er aktiebaseret, placerer den over halvdelen af formuen i aktier. Netop dette har stor indflydelse på, hvad du skal betale i skat af din profit fra investeringer. Den aktiebaserede afdelingstype minder om beskatningen af direkte investeringer fra det ovenstående afsnit. Et eventuelt tab kan du modregne i udbytter og avancer på dine børsnoterede aktier og investeringsbeviser fra denne afdelingstype. Hvis tabet er uudnyttet, kan du fremføre tabet til modregning i fremadrettede indkomstår.

Professionel vejledning giver bedre overblik

Selvom beskatning selvfølgelig kan få stor indflydelse på dine investeringer, så er der andre parametre, der langt hen ad vejen kan have større effekt på dit udbytte eller afkast. Søg derfor en professionel rådgiver, som kan vejlede dig og hjælpe dig med at finde den løsning, der passer dig bedst.