Hvem er parterne i en lånesag?

Når man ønsker at låne penge, skal man finde en udlåner – det kan være en bank, et finansieringsselskab, en forretning eller evt. en privat investor. Låner og udlåner figurerer i alle lånesager, men derudover kan udlåner gøre som en betingelse, for at han vil yde lånet, at låner finder en kautionist, som indvilliger i at overtage låners forpligtelser dersom låne misligholder de aftale lånevilkår.