Hvorfor stille sikkerhed?

Långiver vil typisk undersøge om låntager har muligheder for at stille sikkerhed for det lån, der ønskes – dette er helt naturligt, fordi denne ønsker størst mulig sikkerhed for at få sine penge igen. Helt simpelt kan det gøres ved, at f.eks. forældre også skriver under på låneaftalen, blot som kautionister. Det at de erklærer,at de vil betale restgælden i tilfælde af, at låntager ikke gør det, er meget værd, og kan nemt resultere i bedre lånevilkår. Består sikkerheden i at låntager pantsætter et aktiv til sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser, har han opnået det samme, nemlig muligheden for bedre lånevilkår.