Lån penge med eller uden sikkerhed?

Når man skal låne penge, er det en stor fordel at kunne stille sikkerhed, dvs. man giver udlåner sikkerhed (via pantsætning) i f.eks. i hus, bil, båd el. lign. Hvis låner (debitor) ikke overholder tilbagebetalingen af lånet, kan udlåner (kreditor) realisere det pantsatte aktiv – f.eks. ved auktion for at dække sit tilgodehavende ind. Når man som debitor stiller sikkerhed for sit lån, er risikoen for at tabe penge for kreditor mindre, og debitor kan derfor opnå bedre lånevilkår.