Omlægning af lån

Har man flere forskellige mindre lån, kan det være fornuftigt at se på muligheden for at omlægge disse. Ved at vælge en anden lånetype, kan lånevilkårene nogle gange forbedres betydeligt. Ofte med stor økonomisk besparelse til følge. Hvis man for eksempel tidligere har optaget såkaldte ”hurtige” lån, altså typisk lån via internettet eller i supermarkeder eller lign., kan disse omlægges, så man opnår langt bedre lånevilkår – specielt hvis man har værdier, hvori kreditor kan få pant.