Renter – Find ud af de mange begreber

Hvad er rente?

Den enkleste definition på rente er at det er prisen eller lejen på penge. Hvis du skal låne penge betaler du en rente, som udtrykkes i procent.

Hvis du lejer en trailer betaler du også en pris for at ‘låne’ traileren i en given periode. Når det er penge der lejes eller lånes ud, så angiver man altid prisen i renter – udtrykt i procent pr. måned / kvartal / år.

Lån penge

Der er forskellige måder at beregne denne rente på og det medfører en række forskellige rentebegreber, som jeg vil prøve at forklare her.

Derudover varier renten fra lånetype til lånetype. Et lille SMS lån har som regel en højere rente sammenlignet med et større forbrugslån.

Jeg tager udgangspunkt i renter på traditionelle lån og kreditter.

Effektiv rente

Når det drejer sig om udlån udtrykte man førhen renten inklusive renters rente som effektiv rente. Begrebet anvendes ikke længere. Nu anvendes udtrykket nominel årlig rente.

Debitorrente

Debitor rente er det samme som nominel årlig rente (og det der førhen blev udtrykt som effektiv rente). Debitorrente er altså den årlige rente inklusive renters rente – se nominel årlig rente. I den seneste kreditaftalelov anvendes udtrykket debitorrente.

Billån

Nominel årlig rente

Nominel årlig rente (årlig nominel rente) tager hensyn til antallet af rentetilskrivninger i løbet af et år. Nominel årlig rente er altså renten på et lån inklusive renters rente. (Det bliv førhen kaldt effektiv rente). Et lån med en pålydende rente på 10% med kvartalsvise rentetilskrivninger (typisk i en bank) har en lavere nominel årlig rente end et lån med en pålydende rente på 10% og månedsvise rentetilskrivninger (typisk i et finansieringsselskab).

Nominel rente

Begrebet nominel rente var førhen det samme som den pålydende rente. Du kan stadig støde på begrebet i den sammenhæng. Men for ikke at forveksle  begrebet med nominel årlig rente vil de fleste anvende betegnelsen pålydende rente.

Pålydende rente

Pålydende rente er den rente, som typisk står i lånedokumentet. Derfor bliver de også kaldt påskreven rente. Her er der ikke taget højde for renters rente. Det er den rente der tages udgangspunkt i når den nominelle årlige rente beregnes.

Nye minilån

ÅOP – Årlige Omkostninger i Procent

Årlige omkostninger i procent svarer på årsbasis til nutidsværdien af alle fremtidige eller eksisterende forpligtelser i form af udnyttede kreditmuligheder, tilbagebetalinger og omkostninger, der er aftalt mellem kreditgiveren og forbrugeren. Det er altså et udtryk for den reelle pris på et lån. I prisen er medtaget samtlige omkostninger herunder engangsgebyrer, løbende gebyrer og renter. Hvis renten er betinget af at der tegnes en forsikring eller andet produkt skal omkostningen til disse produkter også medtages.

Årlige omkostninger i procent angives typisk med én decimal og skal være baseret på den matematiske formel som er defineret i Kreditaftaleloven – Se LBK nr. 761 af 11-6-2011 – offentliggjort af Justitsministeriet 30-6-2011. (opdateret: LBK nr. 347 02/04/2014 – offentliggjort af Justitsministeriet 10-04-2014 – find LBK 347 her) Formålet med Årlige Omkostninger i Procent er at give forbrugeren mulighed for at sammenligne forskellige låneprodukter. Låneprodukter er bedst sammenlignelige når lånebeløbet og løbetiden er identiske.